Vip Happy Home има на разположение квалифициран медицински персонал, оборудван лекарски кабинет и специализирани стаи за лежащо болни.

Нашите лекари и медицински специалисти:

  • Лекар обща медицина
  • Лекар хирургия
  • Рехабилитатор
  • Физиотерапевт
  • Психиатър

VIP Happy Home има сключен договор и за стоматологични услуги за своите клиенти.

ВАЖНО! Всички врати и коридори във VIP Happy Home отговарят на стандарта за лечебни заведения за свободно придвижване с инвалидни столове и носилки.