Във VIP Happy Home се стремим да предоставим специализирана и професионална грижа за Вашите близки. Имаме готовност да посрещаме различните им необходимости от грижи и наблюдение. При нас се осъществява широк набор от комплексни услуги и дейности.