• Vip Happy Home

    Дом за възрастни хора VIP HAPPY HOME предоставя грижа за Вашите близки роднини в нова, специално построена сграда, покриваща всички стандарти.

  • Професионална грижа

    Нашият екип се състои от опитни специалисти в областта на грижите за възрастни хора. Vip Happy Home има на разположение лекари, медицински сестри, помощен персонал и асистенти.